Accessibility StatementRáiteas Inrochtaineachta

We are committed to making our website accessible to all people, regardless of ability. To this end we have designed this website to follow guidelines set out by the W3C (the World Wide Web Consortium). The W3C WAI (Web Accessibility Initiative) produces accessibility guidelines that are an internationally recognised benchmark of accessibility.

In designing this site, we have applied all appropriate WAI Priority 1 and Priority 2 criteria and a number of the WAI Priority 3 criteria.

images of the W3C 'valid page' icons

Táimid tiomanta go mbeidh rochtain ag cách ar ár suíomh gréasáin, gan beann ar a gcumas. Chun na críche seo, tá an suíomh gréasáin seo deartha faoi réir threoirlínte an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda). Cuireann WAI (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) de chuid an W3C treoirlínte inrochtaineachta ar fáil a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta orthu mar thagarmharc inrochtaineachta.

Agus an suíomh seo á dhearadh againn, chuireamar critéir ábhartha Thosaíocht 1 agus Thosaíocht 2 WAI ar fad i bhfeidhm, mar aon le roinnt de chritéir Thosaíocht 3 WAI.

images of the W3C 'valid page' icons