Advanced SearchCuardach Casta More Search help and tips Cabhair agus leideanna breise Cuardaigh

Important Search InformationFaisnéis Thábhachtach Cuardaigh

Only hyperlinked versions (HTML versions) of legislation are searchable from the search page on the eISB. While PDF versions of SIs and Acts are published on the eISB as soon as possible, corresponding HTML versions may not yet be available. Níl ach leaganacha hipearnaisc (leaganacha HTML) den reachtaíocht inchuardaithe ón leathanach cuardaigh ar an eISB. Cé go bhfoilsítear leaganacha PDF de IRí agus Achtanna ar an eISB chomh tapa agus is féidir, seans nach mbeidh fáil ar leaganacha HTML go fóill.

Always check the lists of SIs and Acts on the SI and Act home pages. If the hyperlinked version of an SI or Act is not live (a link), then it is not searchable from the eISB search page. Seiceáil na liostaí de IRí agus Achtanna ar na leathanaigh baile IR agus Achta i gcónaí. Mura bhfuil leagan hipearnaisc IR nó Achta beo (le nasc), níl sé inchuardaithe ó leathanach cuardaigh an eISB mar sin.