Privacy and Cookie StatementRáiteas Príobháideachais agus Fianáin

Manage your Cookies Settings

This statement relates to our privacy practices in connection with this website. We are not responsible for the content or privacy practices of other websites. Any external links to other websites are clearly identifiable as such.

General Statement

The Office of the Attorney General fully respects your right to privacy, and will not collect any personal information about you on this website without your permission. Any personal information which you volunteer to the Office will be treated with the highest standards of security and confidentiality, strictly in accordance with the Data Protection Act 1988, the Data Protection (Amendment) Act 2003 and the Data Protection Act 2018.

Use of cookies

Cookies are small pieces of information, stored in simple text files, placed on your computer by a website. Some cookies can be read by the website on your subsequent visits. The information stored in a cookie may relate to your browsing habits on the webpage, or a unique identification number so that the website can 'remember' you on your return visit. Other cookies are deleted when you close your browser and only relate to the working of the website.
Link to Cookie List used on this web site.
Manage your Cookies Settings used on this web site.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ('Google'). Google Analytics uses 'cookies', which are text files placed on your computer, to help the web team analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. A link to Google analytics data privacy and security page is provided here.

IP Anonymisation in Google Analytics is enabled on this site. More information on IP Anonymisation is provided here.

Collection and use of personal information

The Office of the Attorney General does not collect any personal data about you on this website, apart from information which you volunteer. Any information which you provide in this way is not made available to any third parties, and is used by the Office only in line with the purpose for which you provided it.

Bainistigh do Shocruithe Fianán

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an suíomh gréasáin seo. Níl freagracht orainn as ábhar ná cleachtais phríobháideachais suíomhanna gréasáin eile. Bíonn sé soiléir más naisc sheachtracha chuig suíomhanna gréasáin eile atá ann.

Úsáid fianán

Is píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuirtear ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin roinnt fianán a léamh ar do chuairteanna ina dhiaidh sin. Is féidir go mbainfidh an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán le do ghnásanna brabhsála ar shuíomh gréasáin, nó is uimhir uathúil aitheantais é ionas go mbeidh an suíomh gréasáin in ann ‘cuimhneamh’ ort nuair a thugann tú cuairt eile. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an tsuímh gréasáin
Nasc leis an Liosta Fianán a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo.
Bainistigh do Shocruithe Fianán a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo.

Google Analytics

Úsáideann an suíomh gréasáin seo Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google, Inc. ('Google') ar fáil. Úsáideann Google Analytics 'fianáin', ar comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire iad, chun cabhrú leis an bhfoireann gréasáin anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid den suíomh gréasáin chuig Google agus stórálfaidh sé í. Úsáidfidh Google an fhaisnéis sin chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin a mheas, agus é ag cur tuarascálacha le chéile ar ghníomhaíocht suímh gréasáin d’oibreoirí suímh gréasáin agus ag soláthar seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht suímh gréasáin agus úsáid idirlín. Is féidir go dtarchuirfidh Google an fhaisnéis sin chuig tríú páirtithe eile freisin i gcás gur gá é sin a dhéanamh de réir dlí, nó i gcás go bpróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis ar son Google. Ní nascfaidh Google do sheoladh IP chuig aon sonraí eile a choimeádann Google. Tá nasc chuig leathanach príobháideachais sonraí agus slándála Google Analytics curtha ar fáil anseo.

Tá Anaithnidiú IP Google Analytics cumasaithe ar an suíomh seo. Tá níos mó faisnéise faoi Anaithnidiú IP curtha ar fáil anseo.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn Oifig an Ard-Aighne aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas an fhaisnéis a thugann tú go deonach. Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú sa chaoi seo ar fáil d’aon tríú páirtí, agus ní úsáideann an Oifig í ach amháin ar aon dul leis an bhfeidhm ar thug tú dúinn í ina leith.