FeedbackAiseolasPlease note the Office of the Attorney General are unable to respond directly to feedback received.
A help desk service is available for help in using the site. Neither the Office of the Attorney General or the helpdesk provide assistance with interpretative queries on legislation, matters relating to the updating of content or the issuing of new content
A FAQ page is also available from here.
Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil Oifig an Ard-Aighne in ann aiseolas a fhreagairt go díreach.
Tá seirbhís deasc chabhrach ar fáil chun cabhrú leis an suíomh a úsáid. NÍ chuireann Oifig an Ard-Aighne ná an deasc chabhrach cabhair ar fáil do cheisteanna léirmhínitheacha faoin reachtaíocht ná faoi chúrsaí a bhaineann le nuashonrú ábhar ná le heisiúint d’ábhar nua.
Tá leathanach CCanna ar fáil freisin anseo.